fbpx

Management Consulting & Coaching

Gedoe in de organisatie, onduidelijkheden, ideeën of veranderingen komen niet van de grond. Wat wordt uitgesproken is het topje van de ijsberg. Hoe kom je bij de kern? En hoe kom je verder? Ontdek het geheim om verder te komen met een klankbord en sparringpartner.

businesscoaching
signalen van stress
Management Consulting & Coaching

De aanleiding voor een gesprek kan een breder verband hebben. Van persoonlijk vlak tot de impact hiervan op de organisatie.
Ik coach op patronen en overtuigingen binnen de organisatie maar ook bij jou als manager, teamleider, ondernemer. Zo help ik bij het tot stand brengen van ruimte voor nieuwe initiatieven.

 

Continue beweging

Of er nu bewuste wijzigingen in de organisatie plaatsvinden of niet. Alles is continu in beweging. Wat ik in gesprekken hoor is de zoektocht naar hoe met vragen of blokkades om te gaan. De neiging bestaat al heel snel om in oplossingen te schieten. Vaak zonder dat de werkelijke vraag van een medewerker of collega helder is. Wat er op de achtergrond speelt wordt bedekt met gedrag en communicatie wat we als heel gewoon bestempelen.

“Hoe gaat het?” “Ja, druk.” “Die afspraak? Oh helemaal vergeten.” Tot en met geroddel bij de koffie automaat. Geklaag over omstandigheden of collega’s. Of het lastig vinden om elkaar aan te spreken.

 

Wat houd je bezig?

Als management consultant speel ik in op wat jou bezighoudt:

 • Je bent zakelijk verantwoordelijk en het eerste aanspreekpunt voor mensen om je heen. Wat hoor je in de wandelgang en hoe ga je hier mee om?
 • Hoe houd jij jezelf scherp? Hoe blijf jij jezelf ontwikkelen?
 • Hoe krijg je zicht op wat je teamleden werkelijk bezighoudt nu we elkaar in coronatijd niet zo maar bij de koffieautomaat tegenkomen?
 • Bij wie kun jij terecht voor inspiratie? Bij wie kun jij terecht om even stil te staan bij de huidige situatie en stappen te overwegen voor de toekomst?
 • Als leider en manager ervaar je soms ‘gedoe’ in de organisatie, onduidelijkheden, terugkerende conflicten of problemen, ideeën of veranderingen die niet van de grond komen. Wat wordt uitgesproken is het topje van de ijsberg. Hoe kom je bij de kern? En hoe kom je verder?

Ik merk dat deze spiegel vanuit een gedrag invalshoek helpt om anders te kijken naar wat er gebeurt. Situaties worden signalen, verhalen worden richtingaanwijzers. De uitdaging is om niet direct in oplossingen te schieten. Ontdek hoe je verder kunt komen met een klankbord en sparringpartner.

 

Voor wie?

Management consulting & coaching is voor leidinggevenden, managers en ondernemers die:

 • Ineffectief gedrag willen doorbreken
 • Beter willen communiceren
 • Willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
 • Geconfronteerd willen worden met hun sterke en zwakke kanten
 • Effectiever willen leidinggeven

 

Management consulting & coaching is maatwerk

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap, belemmeringen en overtuigingen
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Beter communiceren
 • Patronen bij jezelf en in de organisatie
 • Visieontwikkeling
 • Bezielend leiderschap
 • Omgaan met conflicten en emoties
 • Stressmanagement
 • De manager als coach
Hoe pakken we dit aan?

Verschillende technieken worden hiervoor ingezet, zoals Transactionele analyse, Rationeel Emotieve Therapie, Neuro Linguïstisch Programmeren, Systemisch coachen, zelfreflectie.

We werken vanuit de persoonlijke vraag en het doel van de gecoachte. Nieuwe inzichten en  ervaringen worden geïntegreerd op gedrag, fysiek, mentaal, emotioneel niveau.

 

Drijfveer

Wat mij triggert zijn die dingen die niet uitgesproken worden maar wel aanwezig zijn, zowel persoonlijk als in de organisatie.

Ik help bij het inventariseren van drijfveren, overtuigingen, ambities en de visie op persoonlijk en organisatievlak. Hierbij vervul ik de rol van spiegel en klankbord. Mijn toegevoegde waarde komt voort uit mijn ervaring als manager, coach en ondernemer.

In mijn bagage heb ik hiervoor bij mij: kennis en ervaring over persoonlijk leiderschap en systemisch coachen, bedrijfseconomie, marketing en communicatie en processen.

In het verleden heb ik mijn rol als consultant vervuld waar het ging over o.a. visievorming, strategiebepaling en draagvlak creatie. In die periode merkte ik dat ik iets miste. Iets waarmee ik de ander diepgaand mee kon ondersteunen en uitdagen. Dit heb ik gevonden in de vele cursussen en trainingen die ik heb gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Vervolgens ben ik mij gaan certificeren als coach en ben sinds 2018 bevoegd om mensen te begeleiden via coaching trajecten.

 

Mijn houding is nuchter, duidelijk, open. Uiteraard is veiligheid en vertrouwelijkheid de basis van de samenwerking.

Call Now Button