fbpx

Privacybeleid

In mijn coachpraktijk verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, lees je in deze privacyverklaring.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever.

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie;

Medicijngebruik, indien van belang voor het coachtraject.

Doeleinden

Voor diverse doeleinden verwerk ik deze persoonsgegevens, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering en incasso;
 • Marketing activiteiten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Verstrekking aan derden

Ten aanzien van de financiële administratie, worden facturen, waarop je NAW gegevens vermeld staan, verstrekt aan een boekhoudkantoor voor het opstellen van de jaarrekening en het verwerken van de administratie. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Verder worden de door jou verstrekte gegevens zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet verstrekt aan derden. Tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten

Je mag altijd vragen welke gegevens we van jou hebben opgeslagen. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens aan te passen.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Nicolette Zwaard – Berends

nicolette@zwaardcoaching.nl

06 – 53 42 08 15

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 oktober 2018.

Call Now Button