fbpx

Werkwijze

In ons eerste gesprek stellen we de doelstellingen vast, die jij met coaching wilt bereiken. Dit vormt de basis van onze gesprekken. Hoe het verder werkt lees je hieronder.

Individuele coaching

De werkwijze bij coaching is als volgt. Een traject begint met een individuele intake. Waarin ik samen met jou onderzoek en vaststel wat de coachvraag is. In iedere coachsessie werken we aan jouw vraag. Jij bepaalt de focus van elk gesprek, waarbij ik de regie houd over het proces binnen de sessie.

In mijn begeleiding speel in op dat wat er nodig is of zich aandient. Ik een voorstander van het combineren van een mentale, emotionele en somatische benadering. In beweging komen, een spiegel voorhouden, op koers blijven: dat is wat ik bied. Op een prettig confronterende, dan weer lichte manier. Hierbij zetten we in op ervaren, leren en doen. Een stukje theorie komt hierbij ook aan de orde om diepgaand leren te bewerkstelligen.

De coachvraag zou gedurende het ontwikkelingstraject kunnen veranderen door de ontwikkeling die je doormaakt. Op dat moment stellen we in overleg de basisvraag bij naar de nieuwe situatie.

Coachen doe ik vanuit mijn praktijkruimte in Apeldoorn waar we voldoende afstand kunnen houden. Ook werk ik met online coaching of we trekken gemakkelijke schoenen aan en gaan naar buiten. Outdoor coaching geeft een extra dimensie aan het coachen.

 

Ervaar het zelf

Zelf ervaren werkt dieper door dan vertellen en voorschrijven. Ik houd van ervaringsgerichte oefeningen om jou te helpen je eigen ongekende potentieel aan te boren. Hierbij kunnen ook ervaringen uit het verleden deel uitmaken van een sessie. Het is mijn overtuiging dat het niet nodig is om langdurig aan de slag te gaan met het verleden. Het doel is het onbewuste voelbaar te maken, zodat je de overgang kunt maken naar het heden en de toekomst.

Coachsessie

Een coachsessie duurt minimaal een uur tot maximaal anderhalf uur. Meestal is eens in de 2 weken een sessie een goede regelmaat. Dan is er tijd en ruimte waarin de diepte die in de sessies bereikt wordt, kan doorwerken.

Elk traject is een persoonlijk traject. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 sessies, waarbij het ook gebruikelijk is om zorgvuldig af te bouwen. Tijdens de afbouw zit er meer tijd tussen de coachsessies.

 

Vergoedingen

Er zijn diverse mogelijkheden voor vergoeding voor zowel particulieren als bedrijven.

CAO

Overleg met HR-manager, leidinggevende of directeur

Belastingaftrek

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of UWV-uitkering

Call Now Button